:: Nowa dyrektywa o dostępie do informacji o środowisku naturalnym.
Wiadomość dodana przez: admin (2005-03-16 13:27:33)

W dniu 14.02.2005 r. Komisja Europejska wprowadziła nową Dyrektywę ułatwiającej obywatelom większy dostęp do informacji o ochronie środowiska naturalnego.
Dyrektywa jest ważnym krokiem w kierunku zwiększania przejrzystości polityki ochrony środowiska. Jej zapisy umożliwiają każdej osobie fizycznej lub prawnej prawo do uzyskania informacji dotyczących środowiska naturalnego, posiadanych lub opracowywanych przez instytucje publiczne, np. mogą to być dane dotyczące wielkości emisji zanieczyszczeń do atmosfery i ich wpływu na zdrowie.
Nowa Dyrektywa skraca z dwóch do jednego miesiąca okres, podczas którego instytucje publiczne muszą dostarczyć żądanej informacji.

adres tej wiadomości: http://www.kiph.wwi.pl/news.php?id=83