:: Najbliższe terminy składania wniosków:
Wiadomość dodana przez: admin (2005-03-10 11:03:37)

SPO WKP Działanie 2.1 (Dotacje na doradztwo) - do 30 marca 2005
SPO WKP Działanie 2.3 (Dotacje na inwestycje) – do 20 maja 2005
SPO RZL Działanie 2.3 Schemat a (Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Doskonalenie i umiejętności i kwalifikacji kadr) – do 11 marca 2005
ZPORR Działanie 2.5 (Promocja przedsiębiorczości)- od 1 do 31 marca 2005
ZPORR Działanie 3.4 (Mikroprzedsiębiorstwa) – od 1 do 31 marca 2005
PHARE 2002 Program Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych - do 14 marca 2005

adres tej wiadomości: http://www.kiph.wwi.pl/news.php?id=81