:: FUNDUSZE. Miliony dla innowacyjnych przedsiębiorstw
Wiadomość dodana przez: admin (2006-10-23 09:37:30)

Małe i średnie firmy mogą się już ustawiać w blokach startowych po 680 milionów złotych na iwestycje. Pieniądze te są w puli Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost Konkurencyjności Przdsiębiorstw".

Szacuje się, że uda się dofinansować od 600 do 1000 małych i średnich przedsiębiorstw. Kryteria są przejrzyste i każdy przedsiębiorca może sam sprawdzić swoje szanse na otrzymanie wsparcia. Właśnie ruszyła tzw. preslekcja. W jej ramach przedsiębiorca może złożyć do punktu konsultacyjnego przy Regionalnej Instytucji Finansującej wstępny plan projektu. Po jego sprawdzeniu, punkt konsultacyjny udzieli informacji czy projekt spełnia kryteria merytoryczne i ile może zdobyć punktów. Dzięki temu przedsiębiorca może zdecydować, czy zgłaszać go do dalszej oceny. Punkty konsultacyjne będą przeprowadzały ocenę bezpłatnie. W założeniu przedsiębiorca ma otrzymać odpowiedź po 10 dniach. Przedsiębiorcy będą mogli poddawać projekt wstępnej ocenie do 15 grudnia. Formularz do preselekcji znajduje się na stronie internetowej www.tarr.org.pl lub www.parp.gov.pl. Formalne wnioski o dofinansowanie swoich przedsięwzięć przedsiębiorcy będą mogli składać dopiero pod koniec roku. Szansę na wsparcie mają inwestycje zwiększające innowacyjność małej i średniej firmy.
Pozyskane dotacje będzie można przeznaczyć m.in. na:

- utworzenie lub rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa
- wprowadzenie nowych produktów
- zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego przedsiębiorstwa

Minimalna kwota wsparcia to pół miliona złotych.


adres tej wiadomości: http://www.kiph.wwi.pl/news.php?id=249