:: PARP pomoże
Wiadomość dodana przez: admin (2006-10-09 12:26:22)

Przedsiębiorco, chcesz wprowadzić w swojej firmie innowacje, a nie masz na to pieniędzy? Złóż wniosek o pożyczkę do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wnioski przyjmowane są na bieżąco. A agencja pożyczy ci na:
- zakup i montaż maszyn lub urządzeń;
- budowę, rozbudowę lub modernizację budynków lub instalacji niezbędnych do wprowadzenia innowacji
- wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych;
- zakup licencji krajowych lub zagranicznych, uprawniających do wykorzystywania rozwiązań naukowych i technicznych oraz doświadczeń produkcyjnych.


Wielkość pożyczki nie może przekroczyć 75 proc. wydatków, poniesionych po dniu zawarcia umowy o jej udzielenie. Nie może to być jednak więcej niż równowartość 500 tys. euro.
Oprocentowanie według stopy referencyjnej, określonej przez Komisję Europejską, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, obowiązującej w dniu zawarcia umowy o udzielenie pożyczki.
W każdy poniedziałek, od 14 do 16 pod numerem tel. (022) 432-83-17 pełni dyżur ekspert PARP udzielając informacji na temat możliwości uzyskania pożyczki na innowacje.
Pożyczka udzielana jest na okres nie dłuższy niż 6 lat. Wnioskodawca ma prawo do zawieszenia spłaty kapitału i odsetek w okresie inwestycji, nie dłużej jednak niż w okresie 2 lat.adres tej wiadomości: http://www.kiph.wwi.pl/news.php?id=204