:: Regionalny Program Operacyjny województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013
Wiadomość dodana przez: admin (2006-10-05 13:01:06)

To już V wersja RPO dla Kujaw i Pomorza na lata 2007-2013 przyjęta przez Zarząd Województwa 19 września 2006r. uchwałą nr 44/948/06.

Główne założenia nie zmieniły się w sposób zasadniczy, w dalszym ciągu przewiduje się finansowanie projektów z głównych 7 priorytetów RPO:
1. Rozwój infrastruktury technicznej;
2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska;
3. Rozwój infrastruktury społecznej;
4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw;
6. Wspieranie przemian w miastach i obszarach wymagających odnowy;
7. Pomoc techniczna.
Wkrótce stanie się on przedmitem kolejnych konsultacji społecznych. Zachęcamy do zapoznania się z nową wersją Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Pełna wersja dokumentu znajduje się na stronie
www.kujawsko-pomorskie.pl


adres tej wiadomości: http://www.kiph.wwi.pl/news.php?id=200