:: Pożyczki na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym
Wiadomość dodana przez: admin (2006-03-29 14:35:13)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza w trybie ciągłym do składania wniosków o udzielenie pożyczki na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym,.
Wnioskodawcami mogą być mali i średni przedsiębiorcy, posiadający siedzibę w Polsce, a wydatkami kwalifikującymi się do objęcia pożyczką mogą być wydatki na:
1. zakup i montaż maszyn lub urządzeń; ...


... 2. budowę, rozbudowę lub modernizację budynków lub instalacji niezbędnych do wprowadzenia innowacji;
3. wdrożenie wyników prac badawczo - rozwojowych;
4. zakup licencji krajowych lub zagranicznych, polegający na nabyciu uprawnień do wykorzystywania rozwiązań naukowych i technicznych oraz doświadczeń produkcyjnych;
Wielkość pożyczki udzielonej na okres nie dłuższy niż 6 lat, nie może przekroczyć 75% wydatków kwalifikowanych oraz równowartości 500.000 EUR. Wnioskodawca ma prawo do zawieszenia spłaty kapitału i odsetek w okresie inwestycji, na maksymalnie 2 lata.
Więcej informacji na stronie internetowej:
http://www.parp.gov.pl/pozyczki06.htmladres tej wiadomości: http://www.kiph.wwi.pl/news.php?id=174