:: Dodatkowe terminy składania wniosków o dotacje z PHARE 2003
Wiadomość dodana przez: admin (2006-03-23 09:43:18)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza dodatkowe terminy składania wniosków o udzielenie wsparcia do Programów PHARE.
- Program Rozwoju Przedsiębiorstw w ramach edycji PHARE 2003, które zostały wyznaczone na 20 kwietnia 2006 r. oraz 15 maja 2006 r. w województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim, łódzkim, mazowieckim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim...

...- Program Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych w ramach edycji PHARE 2003 zostały wyznaczone na 25 kwietnia 2006 r. oraz 18 maja 2006 r. w województwach kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim, podkarpackim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim.
- Technologie Informatyczne dla Przedsiębiorstw w ramach edycji PHARE 2003 SSG wyznaczone zostały na 28 kwietnia 2006 r. oraz 23 maja 2006 r. w województwach kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim, podkarpackim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim.

O wsparcie mogą ubiegać się mali i średni przedsiębiorcy, posiadający siedzibę na terenie wyżej wymienionych województw.
Dofinansowaniu podlegać będą sługi doradcze, związane z rozwojem przedsiębiorstwa, poprzez zwiększenie jego konkurencyjności, usługi doradcze związane z rozwojem eksportu oraz usługi doradcze związane z wdrażaniem nowoczesnej technologii informatycznej na każdym poziomie jej projektowania, wyboru oraz implementacji.

Więcej informacji na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pladres tej wiadomości: http://www.kiph.wwi.pl/news.php?id=173