:: 712 mln złotych dla funduszy poręczeniowych i pożyczkowych
Wiadomość dodana przez: admin (2006-03-21 13:02:47)

16 marca br. odbyło się uroczyste podpisanie przez Ministra Gospodarki i Pracy umów z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości dla funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, w celu zwiększenia w regionach wykorzystania środków unijnych poprzez stworzenie sieci funduszy, które będą wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa. ...

W związku z tym, iż 99 % polskich firm to małe i średnie przedsiębiorstwa, podjęto kroki w celu zlikwidowania wszelkich barier, utrudniających zakładanie firm. Powstał też projekt uruchomienia w czerwcu 2006 r. tzw. funduszy zalążkowych. Będą one uzupełnieniem dotychczas działających funduszy pożyczkowych i poręczeniowych. Te trzy instrumenty finansowe oraz dotychczasowe doświadczenie, pozwolą dobrze wykorzystać jeszcze większe środki, które będą dostępne w perspektywie finansowej na lata 2007-2013.
Fundusze pożyczkowe udzielają kredytów przeznaczonych dla małych przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą, mających trudności w uzyskaniu np. kredytu bankowego. Pożyczki przeznaczone będą na finansowanie inwestycji, wdrożenie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, zakup maszyn i urządzeń, rozbudowę, adaptację lub modernizację obiektów produkcyjnych, handlowych i usługowych itp. Maksymalna wysokość kredytu nie może przekroczyć 120 tys. złotych
Natomiast z funduszy poręczeniowych mogą korzystać mali i średni przedsiębiorcy, którzy ubiegając się o kredyt lub pożyczkę, nie mają odpowiedniego zabezpieczenia.
Już ponad 1000 przedsiębiorstw skorzystało z poręczeń lub pożyczek oferowanych przez fundusze, a możliwe było to właśnie dzięki Sektorowemu Programowi Operacyjnemu Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, współfinansowanemu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Więcej informacji uzyskacie Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki: www.mgip.gov.pl.adres tej wiadomości: http://www.kiph.wwi.pl/news.php?id=172