:: Podpisanie porozumienia z Wyższą Szkołą Humanistyczno–Ekonomiczną we Włocławku
Wiadomość dodana przez: admin (2006-03-08 09:40:20)

7 marca 2006 roku podpisane zostało porozumienie pomiędzy Kujawską Izbą Przemysłowo-Handlową we Włocławku, a Wyższą Szkołą Humanistyczno - Ekonomiczną. Izbę reprezentował Prezydent dr inż. Edward Czubakowski, natomiast uczelnię Rektor prof. dr hab. Ryszard Łaszewski.

Strony porozumienia zdecydowały się na podjęcie współpracy, mającej na celu upowszechnianie systemów edukacyjnych oraz rozwój lokalnej przedsiębiorczości i przeciwdziałanie marginalizacji społeczeństwa.
W związku z tym Kujawska Izba Przemysłowo-Handlowa zobowiązała się do współpracy w zakresie pomocy w organizowaniu i odbywaniu praktyk oraz staży zawodowych dla studentów z Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej, konsultacji przy tworzeniu przez WSHE nowych kierunków kształcenia, pomocy w rozpowszechnianiu wśród członków Izby informacji o organizowanych przez Wyższą Szkołę Humanistyczno - Ekonomiczną studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach i seminariach, a także do pomocy przy tworzeniu wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie ze środków unijnych.
Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna natomiast zobowiązała się do współpracy z KIPH w zakresie organizacji szkoleń, kursów i seminariów stosownie do zgłaszanych potrzeb, szerzenia informacji o Unii Europejskiej i programach pomocowych, udostępniania obiektów i bazy technicznej dla realizacji wspólnych celów, pomocy w znalezieniu kadry naukowo-dydaktycznej w przypadku organizacji przez Kujawską Izbę Przemysłowo-Handlową szkoleń, jak również do każdorazowego zapraszania członków Kujawskiej Izby Przemysłowo-Handlowej do uczestnictwa w wykładach otwartych i sympozjach naukowych organizowanych przez Wyższą Szkołę Humanistyczno - Ekonomiczną, w celu kreowania idei służącej budowie edukacji społecznej i społeczeństwa informacyjnego.


adres tej wiadomości: http://www.kiph.wwi.pl/news.php?id=170