:: Nowe formularze na zamówienia publiczne
Wiadomość dodana przez: admin (2006-02-13 12:39:10)

Od dn. 1 lutego br. zmianie uległy zasady dotyczące przesyłania ogłoszeń o zamówieniach publicznych (powyżej progów unijnych) do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Nowe formularze dostępne są na stronie: www.simap.eu.int
Obowiązkowi publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, podlegają wszystkie ogłoszenia o zamówieniach, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 130.000 euro dla dostaw i usług, a 5.000.000 euro dla robót budowlanych.


W przypadkach zamówień sektorowych 400.000 euro lub 600.000 euro ( w zależności od sektora) dla dostaw lub usług oraz 5.000.000 euro dla robót budowlanych. Natomiast w odniesieniu do ogłoszeń o planowanych zamówieniach publicznych – progi te wynoszą odpowiednio 750.000 euro dla dostaw i usług oraz 5.000.000 euro dla robót budowlanych.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Komisji Europejskiej 1564/2005/WE z dn. 7 września 2005.adres tej wiadomości: http://www.kiph.wwi.pl/news.php?id=161