:: PARP informuje....
Wiadomość dodana przez: admin (2005-11-10 10:12:16)

W związku z bardzo dużą liczbą wniosków złożonych w województwie kujawsko-pomorskim do programu Fundusz Dotacji Inwestycyjnych Phare 2003 SSG, za pośrednictwem Parp-u informujemy, że nastepne terminy składania wniosków zostają zawieszone
Ewentualne wznowienie przyjmowania wniosków jest uzależnione od zwiększenia budżetu programu i przyznania dodatkowych funduszy dla województwa kujawsko - pomorskiego.
adres tej wiadomości: http://www.kiph.wwi.pl/news.php?id=143