:: Regulacje techniczne
Wiadomość dodana przez: admin (2007-03-09 11:27:24)

Kujawska Izba Przemysłowo – Handlowa zaprasza do udziału w bezpłatnym seminarium dotyczącym wdrażania dyrektyw nowego i globalnego podejścia w zakresie. Temat brzmi „Jak zdobywać informacje na temat regulacji technicznych, norm zharmonizowanych oraz odpowiednich procedur oceny zgodności?”. Seminarium odbędzie się w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie przy ul. Pańskiej 81/83, w terminie 21 i 22 marca 2007 roku.

Seminarium skierowane jest do osób codziennie poszukujących informacji na tematy związane z oznakowaniem CE na poziomie europejskim oraz krajowym. Pozwoli ono na zdobycie wiedzy ogólnej na temat miejsc, w których informacje te można uzyskać. Głównym prowadzącym seminarium będzie Pan Wilhelm Takats, Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Usług Austriackiego Instytutu Normalizacji. Oprócz niego, w seminarium zabiorą głos przedstawiciele polskich instytucji zaangażowanych w kwestie powiązane z procedurami nowego i globalnego podejścia.

Zgłoszenia przyjmowane są w Biurze Kujawskiej Izby Przemysłowo – Handlowej przy ul. Okrzei 60 do 16 marca 2007 roku.adres tej wiadomości: http://www.kiph.wwi.pl/news.php?id=1424