:: PARP informuje....
Wiadomość dodana przez: admin (2005-10-12 11:28:06)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nowy, dodatkowy termin składania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach konkursu „Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej”. tj. 24 października 2005 r. do godz. 16:00.
O wsparcie mogą ubiegać się organy, niedziałające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zysk na cele związane z zadaniami realizowanymi przez PARP. Organy prowadzące: szkolę, centrum kształcenia ustawicznego, centrum kształcenia praktycznego, ośrodek doskonalenia zawodowego które umożliwiają nabycie lub uzupełnienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.Więcej informacji na stronach Poskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
http://www.parp.gov.pl/konkurs12.htmladres tej wiadomości: http://www.kiph.wwi.pl/news.php?id=134