:: Pieniądze na doradztwo z funduszu Phare 2003.
Wiadomość dodana przez: admin (2005-08-26 13:16:11)

W ramach funduszu Phare 2003 małe i średnie przedsiębiorstwa mogą otrzymać dotację na dofinansowanie specjalistycznych usług doradczych z zakresu:
a) Programu rozwoju i modernizacji przedsiębiorstw w oparciu o nowe technologie,
b) Ścieżki od innowacji do biznesu,
c) Technologii informatycznych dla przedsiębiorstw,
d) Programu rozwoju przedsiębiorstw eksportowych,
e) Programu rozwoju przedsiębiorstw.
W rozwinięciu można się zapoznać z krótką charakterystyką poszczególnych programów.


Przedsiębiorcy w ramach Programu rozwoju i modernizacji przedsiębiorstw w oparciu o nowe technologie dotacje będą mogli przeznaczyć na usługi doradcze związane z wdrożeniem nowoczesnych technologii, pozyskanych lub opartych na własnych rozwiązaniach. W ramach tego programu dotacje obejmować będą: Audyt technologiczny, Plan rozwoju przedsiębiorstwa i technologii, Wdrożenie pozyskanych technologii oraz własnych innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Minimalna kwota wsparcia wynosi 1500 Euro, maksymalna 10000 Euro, wnioski należy składać do dnia 9.09.2005 r.
W ramach programu Ścieżka od innowacji do biznesu o wsparcie mogą ubiegać się jedynie przedsiębiorstwa innowacyjne, czyli te, które podejmują prace związane z wytworzeniem nowych lub udoskonalonych produktów, usług przeznaczonych do wprowadzenia na rynek. Przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać dotację na usługi doradcze, które świadczone będą minimum przez 22 dni robocze przez doradcę i jego zespół, w zakresie zagadnień związanych z prowadzeniem działalności, takich jak: poznanie zasad prowadzenia działalności gospodarczej (np. marketingu i sprzedaży), ocena potencjału rynkowego ( np. komputerowa symulacja rozwoju przedsiębiorstwa), budowa strategii (np. strategia: produktu, finansowa, dystrybucji), poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania (np. tworzenie dokumentów finansowych niezbędnych do ubiegania się o finansowanie ze źródeł zewnętrznych), poszukiwanie partnerów handlowych ( np. weryfikacja wiarygodności), prawa własności przemysłowej (np. udostępnienie wnioskodawcy informacji patentowych). Minimalna kwota wsparcia wynosi 3000 Euro, maksymalna 30000 Euro, wnioski należy składać do dnia 9.09.2005 r
Technologie informatyczne dla przedsiębiorstw. W ramach tego działania przedsiębiorstwa mogą otrzymać dotację m.in.: na audyt technologiczny, tworzenie specyfikacji technicznej związanej ze sprzętem i oprogramowaniem czy na tworzenie aplikacji dla programów informatycznych. Ciekawą formą pomocy z tego programu są dotacje, które obejmują tworzenie baz danych, lokalnych sieci i stron internetowych. Minimalna kwota wsparcia 500 Euro, maksymalna 10000 Euro. Wnioski należy składać do 12 września, 14 października 19 grudnia 2005 r. oraz 30 stycznia 2006 r.
Kolejnym programem w ramach dotacji Phare 2003 jest program rozwoju przedsiębiorstw eksportowych. Skierowany jest on do firm, które sprzedają swoje wyroby, produkty na rynkach zagranicznych, jak i do takich, które dopiero rozpoczynają działalność eksportową. Pomoc przyznawana jest na: planowanie eksportu oraz rozwój produktów eksportowych (ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na wybranych rynkach eksportowych, rozwój strategii eksportowej przedsiębiorstwa), rozwój umiejętności związanych z marketingiem eksportowym- wdrożenie wybranych elementów planu rozwoju (badanie rynku zagranicznego, kojarzenie partnerów, uczestnictwo w międzynarodowych targach i wystawach za granicą), rozpoczęcie działań eksportowych – program doradczy dla firm, które planują wejście na rynki eksportowe (marketing eksportowy, transakcje eksportowe). Minimalna kwota wsparcia wynosi 500 Euro natomiast maksymalna 10000 Euro. Wnioski należy składać do 2 września, 24 października, 18 listopada 2005 r. oraz 2 stycznia 2006 r.
Ostatnim programem z zakresu Phare 2003 –doradztwo dotyczy programu rozwoju przedsiębiorstw. W ramach tego programu przedsiębiorstwa mogą liczyć na dotację: na wykonanie przez firmę doradczą ocenę pozycji rynkowej przedsiębiorstwa, opracowanie przez specjalistów analizy strategii: produktu (np. wprowadzenie nowych produktów na rynek), promocji( np. analizy sprzedaży), dystrybucji (np. analiza kanałów dystrybucji), cenowej (np. maksymalny wzrost sprzedaży). Przedsiębiorcy w ramach tego działania będą mogli skorzystać z pomocy doradcy w celu rozwoju i wdrożenia planu inwestycyjnego, łącznie z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji dla inwestycji. Minimalna kwota dotacji to 500 Euro maksymalna natomiast 5000 Euro. Wnioski należy składać do dnia 9 września , 3 października, 21 listopada 2005 r. oraz 16 stycznia 2006 r.

Opracowano na podstawie art. Jolanty Burzyńskiej.
Gazety Podatkowa nr 68 / 2005.adres tej wiadomości: http://www.kiph.wwi.pl/news.php?id=124