:: Współpraca Polsko-Niemiecka
Wiadomość dodana przez: admin (2005-08-16 11:10:58)

W ramach obchodów „Roku Polsko-Niemieckiego” Województwo Kujawsko- Pomorskie przy współpracy Wydziału Ekonomiczno-Handlowego Konsulatu RP w Kolonii i Izby Przemysłowo-Handlowej w Düsseldorfie organizuje w dniu 15 września „Salon Gospodarczy”, a w dniu 16 września „Konferencję Gospodarczą i Giełdę Kooperacyjną” w Kolonii.
W/w spotkania będą doskonałą okazją dla przedsiębiorców w uzyskaniu pełnej informacji o warunkach, wymogach i nowych działaniach polskich firm w Niemczech i niemieckich w Polsce. Podczas „Salonu Gospodarczego oraz Konferencji i Giełdy Kooperacyjnej” odbędą się również bezpośrednie rozmowy przedstawicieli firm polskich z niemieckimi i wymiana doświadczeń, która może przyczynić się do nawiązania korzystnej współpracy.
Koszty związane z uczestnictwem tj. przejazdy, noclegi i wyżywienie uczestnicy pokrywają indywidualnie.
Więcej informacji dotyczącej w/w spotkań mogą Państwo uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

adres tej wiadomości: http://www.kiph.wwi.pl/news.php?id=120