:: Chcesz założyć firmę? Poczekaj do 24 sierpnia
Wiadomość dodana przez: admin (2005-08-12 13:14:45)

Od 24 sierpnia osoby rozpoczynające działalność gospodarczą zapłacą mniej na ZUS, a rolnicy prowadzący własne firmy będą mogli wrócić do KRUS.
Wczoraj w Dzienniku Ustaw nr 150 poz. 1248 ukazała się nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy wejdą w życie już 24 sierpnia 2005 r.

Początkujący zapłacą mniej
Początkującym biznesmenom będzie przysługiwała zniżka na ZUS!
Zgodnie z nowym art. 18a przez pierwsze 24 miesiące od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej składkę emerytalną i rentową obliczać się będzie od podstawy stanowiącej 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia (254,70), a nie jak obecnie 60% przeciętnego wynagrodzenia (1449,27 zł). Obniżka dotyczy także pozostałych składek, nie obejmuje jednak składki zdrowotnej.
Kwota wszystkich składek odprowadzanych co miesiąc do ZUS spadnie z 724,91 do 254,84 zł.
Ze zniżki ZUS będą mogły skorzystać te osoby, które w momencie uruchomienia nowej firmy oraz w okresie 5-ciu lat wstecz nie prowadziły innej działalności gospodarczej.


adres tej wiadomości: http://www.kiph.wwi.pl/news.php?id=119