:: Polityka jakości
Artykuł dodany przez: KIPH (2006-02-07 20:14:59)

KUJAWSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ WE WŁOCŁAWKU


Głównym celem Kujawskiej Izby Przemysłowo Handlowej we Włocławku zgodnie ze Statutem Izby jest propagowanie i wspieranie przedsiębiorczości jako podstawy rozwoju gospodarczego, udzielanie pomocy obywatelom i firmom w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej na poziomie gwarantującym spełnienie wymogów rynku.

Usługi świadczone przez pracowników Izby mają spełniać wymagania i oczekiwania Klienta.
Usługi wykonywane są rzetelnie, terminowo, zgodnie z przepisami prawa i zasadami współżycia.
Za jakość usług odpowiedzialni są wszyscy pracownicy .
Przedstawiona powyżej Polityka jakości jest znana, rozumiana i przestrzegana przez wszystkich pracowników Izby.

Politykę jakości Zarząd Izby realizuje poprzez :


Zatrudnienie kompetentnej i wykwalifikowanej kadry posiadającej doświadczenie i rozpoznanie w zakresie potrzeb w świadczeniu usług dla firm szczególnie w sektorze MŚP.

Stałe podnoszenie oczekiwań i standardów świadczonych usług oraz doskonalenie i rozwój Systemu Zarządzania Jakością.

Nadzór nad procesami przebiegającymi w Izbie oraz ich stałe doskonalenie.

Okresowy przegląd Polityki Jakości pod względem jej przydatności i zgodności z celami organizacji.
adres tego artykułu: http://www.kiph.wwi.pl/infopage.php?id=9