:: CELE DOTYCZĄCE JAKOŚCI
Artykuł dodany przez: KIPH (2006-02-07 20:16:49)

Do realizacji polityki najwyższe kierownictwo ustanowiło strategiczne cele dotyczące jakości, którymi są:

Uzyskanie wysokiego poziomu jakości usług podnosząc przez to konkurencyjność organizacji.

Analizę potrzeb rynkowych dla lokalnych środowisk gospodarczych i ich zaspokajanie.

Świadczenie usług rzetelnie, terminowo oraz zgodnie z oczekiwaniami Klienta, a także zgodnie z przepisami prawa i zasadami współżycia.

Szybkie reagowanie i eliminowanie nieprawidłowości oraz korygowanie ewentualnych błędów i wad w działaniach.

Szkolenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu.

Dostosowanie wyposażenia technicznego do potrzeb firmy w oparciu o rozwój naukowo-techniczny.

Utrzymywanie stałej współpracy z klientami
miary celów określane są przy opisach realizacji procesów.adres tego artykułu: http://www.kiph.wwi.pl/infopage.php?id=10