:: Instytut Logistyki i Magazynowania
Artykuł dodany przez: admin (2006-07-27 10:44:59)

Oferta doradcza Instytutu obejmuje:
- logistykę przedsiębiorstw,
- magazynowanie,
- zarządzanie łańcuchem dostaw,
- elektroniczną gospodarką,
- udpstępnienie infrastruktury dla e-gospodarki,
- badania laboratoryjne.

Instytut prowadzi także działalność w zakresie projektów:
1. CRWDE Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych.
W skład projektu wchodzi:
- baza modeli biznesowych procesów gospodarczych,
- baza profili biznesowych podmiotów gospodarczych,
- baza wzorów dokumentów elektronicznych.
2. TPP Trade Point Paznań.
Projekt TPP zapewnia usługi oraz udziela informacji handlowych dla małych i średnich przedsiębiorstw, stwarzając warunki do wzrostu szybkości, elastyczności i efektywności przepływu towarów.
Usługi TPP obejmują:
- usługi informacyjne,
- usługi wspomagające handel.
3. EANIC Elektroniczny Katalog Produktów i Usług.
EANIC jest systemem informacyjnym o produktach, usługach oraz fizycznych miejscach lokalizacji firm związanych z przepływem informacji i towarów. Podstawowym celem katalogu jest gromadzenie i udostępnianie jednoznacznych, aktualnych i wiarygodnych danych, które mogą być wykorzystane na etapie:
- tworzenia oferty handlowej
- zamawiania,
- magazynowania,
- transportu,
- płatności.

Instytut Logistyki i Magazynowania
ul. Estkowskiego 6
61-755 Paznań
tel. 061 850-49-62 061 850-49-12
e-mail: ebit@ilim.poznan.pl


adres tego artykułu: http://www.kiph.wwi.pl/articles.php?id=58