$adres = 'http://www.kiph.wwi.pl'; $aadres = ''; $default_theme = 'default'; $site_name = 'Kujawska Izba Przemysłowo-Handlowa'; $full_name = 'Kujawska Izba Przemysłowo-Handlowa'; $mailer['admin'] = 'kiph@wwi.pl';